Władze Oddziału

Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego:
- p. Janusz Sędłak - Prezes Zarządu Oddziału
- p. Teresa L
ubiejewska-Zwiewka - Zastępca Prezesa Oddziału
- p. Maria Marecka - Skarbnik
- p. Eugenia Płaczkowska - Sekretarz
- p.
Janina Rutkowska - Członek Zarządu Oddziału
- p.
Kazimiera Wockenfuss - Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Kujawsko-Pomorskiego:
- p. Aniela Tobolska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p.
Eugenia Krawczyk - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. J
olanta Strama - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

e-mail:
bydgoszcz@uroconti.pl

KRS: 0000397432
NIP: 953-263-36-96
REGON: 34119552500000

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Bydgoszczy
UroConti 2007 - 2020