Władze Oddziału

Zarząd Oddziału Łódzkiego IV kadencji:
- p. Zofia Hirsz - Prezes Zarządu Oddziału
- p. Jadwiga Majcher - Wiceprezes Zarządu Oddziału
- p. Jadwiga Stobińska - Skarbnik
- p. Nina Polka - Sekretarz

- p. Teresa Wiśniewska - Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego:
- p. Renata Porczyk - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. Elżbieta Derejska
- Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p.
Aleksandra Listkowska - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail:
ntm.lodz@gmail.com

KRS: 0000276415
NIP: 727-271-39-24
REGON: 100432400

Numer konta bankowego: PKO I/O Łódź 54 1020 3352 0000 1602 0202 1657

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Łodzi; ul. Żeromskiego 113, 91-140 Łódź
© UroConti 2007 - 2020