Opinia Prezesa AOTMiT nr 85/2017

2017-05-09

Program został zaopiniowany negatywnie. Jako uzasadnienie wymieniono m.in:
-brak precyzji w doszczegółowieniu informacji,
-niepoprawne sformuowanie celów programu,
-brak informacji o sposobie prowadzenia zajęć (grupowe vs. indywidualne) oraz
harmonogramu ćwiczeń
-brak konkretnych wskaźników jakie mogą być wykorzystane do oceny programu,
-niepoprawnie oszacowane koszty jednostkowe przy uwzględnieniu 45 uczestniczek,
-brak precyzji w kontekście danych epidemiologicznych w opisie problemu,
-zbyt ogólne założenia główne,
-brak odniesienia do celów szczegółowych,
brak mierników efektywności,
-brak szczegółowych kryteriów kwalifikacji do programu.
-brak określenia z jakim rodzajem rozpoznania nietrzymania moczu będą kwalifikowane pacjentki do programu
-brak szczegółowego harmonogramu zajęć ćwiczeniowych.
-brak dokładnych danych na temat badań ankietowych dotyczących efektów programu,
-brak oceny efektywności ,
-brak określenia kompetencji potencjalnego realizatora.

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” w jednej z broszur edukacyjnych w kierunku problematyki nietrzymania moczu wśród pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego, sugeruje, że jakakolwiek fizjoterapia w danym zakresie powinna odbywać się tylko po konsultacji z lekarzem. Jako podstawową metodę fizjoterapeutyczną stosowaną u pacjentów z zaburzeniem funkcjonowania dolnych dróg moczowych wskazuje ćwiczenia czynno-wzmacniające, tj. trening mięśni dna miednicy lub inne ćwiczenia mięśni Kegla.


Pełny tekst opinii

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2019
create by QMD Company