Neuromodulacja wreszcie w szpitalach

2018-10-23

Neuromodulacja krzyżowa, po wielu perypetiach i latach oczekiwań, będzie wreszcie świadczeniem gwarantowanym, dostępnym w szpitalach.

Wprowadzenie świadczenia stanowi realizację rekomendacji nr 213/2014 z dnia 8 września 2014 r. Prezesa AOTMiT w sprawie zakwalifikowania świadczenia: "Neuromodulacja krzyżowa w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych", jako świadczenia gwarantowanego, w zakresie leczenia szpitalnego, który w swojej opinii wskazał na zasadność zakwalifikowania ocenianego świadczenia w leczeniu nadreaktywności pęcherza moczowego oraz niedoczynności mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii standardowej. Wprowadzenie świadczenia do wykazu jest zasadne z klinicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Dostępne dowody naukowe wskazują na użyteczność neuromodulacji krzyżowej jako opcji terapeutycznej w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. W badaniach wykazano, że zastosowanie tej metody leczenia przynosi istotną statystycznie poprawę w zakresie parametrów mikcyjnych, w tym pod względem liczby epizodów nietrzymania moczu na dzień, nasilenia nietrzymania moczu, jak również zużycia materiałów absorpcyjnych, a także przyczynia się do poprawy w zakresie jakości życia pacjentów. Na podstawie analizy kosztów-użyteczności przeprowadzonej w dożywotnim horyzoncie czasowym, przy uwzględnieniu bezpośrednich kosztów medycznych, wskaźnik opłacalności świadczenia neuromodulacja krzyżowa wskazuje na efektywność kosztową tej metody terapeutycznej.

W styczniu 2011 roku Stowarzyszenie "UroConti" przekazało do Ministerstwa Zdrowia wniosek o wpisanie procedury neuromodulacji nerwów krzyżowych do katalogu świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pełna treść rozporządzenia

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company