Pierwsza Konferencja Stowarzyszenia UroConti

2011-06-10

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia UroConti serdecznie zapraszamy do udziału w Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti", która odbędzie się 20 czerwca 2011 r. o godz. 10:30 w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia, przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.

Konferencja będzie doskonałą okazją do debaty nad problematyką leczenia nietrzymania moczu, zaopatrzeniem w środki pomocnicze oraz systemem opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi, często cierpiącymi z powodu NTM. Opierając się na międzynarodowych doświadczeniach
Stowarzyszenia Eurocarers, które będzie specjalnym gościem naszej konferencji, chcielibyśmy podjąć inicjatywę utworzenia sieci współpracujących organizacji, które miałyby reprezentować Polskę w przyszłości jako pełnoprawny członek Eurocarers.

Wśród gości zaproszonych na konferencję znajdą się przedstawiciele zarówno strony parlamentarno-rządowej, jak i przedstawiciele największych organizacji pacjenckich z Polski.

Konferencja będzie inauguracją polskich obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji (World Continence Week), który obchodzić będziemy w dniach 20 - 26 czerwca 2011 r. Jest to wydarzenie zainicjowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji (International Continence Society – www.icsoffice.org), które ma na celu popularyzowanie problematyki nietrzymania moczu, podnoszenie świadomości nt. zaburzeń związanych z NTM oraz promowanie interdyscyplinarnego podejścia do leczenia nietrzymania moczu.

Serdeczenie zapraszamy

Zarząd Główny Stowarzyszenia UroConti

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company