Inicjatywy legislacyjne

Inicjatywy legislacyjne to działania Stowarzyszenia na rzecz poprawy życia pacjentów z NTM. Dlatego przedstawiamy urzędnikom odpowiedzialnym za politykę zdrowotną w naszym kraju możliwe i konieczne do wdrożenia rozwiązania.

- LIST OTWARTY DO MINISTER ZDROWIA

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Poznaniu
© UroConti 2007 - 2020