.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Posłanka Monika Wielichowska żąda przeprosin

2021-08-01

Posłanka Monika Wielichowska zażądała od Wiceministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego przeprosin za stwierdzenie, że niektóre interwencje poselskie "noszą znamiona zjawiska o charakterze lobbingowym". W tej sprawie skierowała pismo do Ministra Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

2021-08-01

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 25403 poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, którzy 7 lat czekają na refundację leku Betmiga.

Interpelacja sprawie refundacji leku Betmiga

2021-07-22

Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 25403 w sprawie pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, którzy 7 lat czekają na refundację leku Betmiga.

Profilaktyka 40 PLUS

2021-07-19

Program Profilaktyka 40 PLUS jest przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia w celu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19.

Kongres ICS 2021

2021-07-09

W dniach 14-17 października 2021 roku odbędzie się 51. Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society, ICS).

Odpowiedź NFZ na pismo "UroConti"

2021-07-06

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ odpowiedział na pismo "UroConti" w sprawie utrzymania wdrożonego w trakcie pandemii COVID-19 rozwiązania polegającego na bezpośredniej dostawie refundowanych wyrobów medycznych do domu pacjenta.

Pacjenci z rakiem czekają na nowe leki

2021-07-06

Pacjenci z sekcji prostaty Stowarzyszenia "UroConti" nadzieją patrzą w przyszłość. Bo choć na lipcowej liście refundacyjnej po raz kolejny nie doczekali się zmian w programie lekowym, wierzą, że to ostatnia taka lista.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company