Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

2021-08-12

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału Wielkopolskiego. Zebranie odbędzie się 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godz. 16:30 w Domu Kultury ORLE GNIAZDO, os. Lecha 43 w Poznaniu (dojazd tramwajem 5, 16 i 17 oraz autobusem 162, 166, 184 i 196 - przystanek Orle Gniazdo).

UWAGA!
Przed zebraniem będzie można uregulować składki członkowskie za 2021 rok.

 

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" Oddział w Poznaniu

Termin i godzina zebrania:  31 sierpnia 2021, godz. 16:30 (I termin), godz. 16:45 (II termin)

Miejsce zebrania: Dom Kultury ORLE GNIAZDO, os. Lecha 43, Poznań


1. Otwarcie obrad, przywitanie przybyłych na spotkanie członków Oddziału Wielkopolskiego.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania  wiążących  uchwał.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie - uchwała nr 1/2021.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za 2020 rok.
7. Sprawozdanie finansowe Oddziału za 2020 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2020 rok.
9. Dyskusja nad prezentowanymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

      a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2020 rok - uchwała nr 2/2021;

      b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok - uchwała nr 3/2021;

      c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok - uchwała nr 4/2021.

11. Dyskusja - w czasie liczenia głosów.
12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia "UroConti" 
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Poznaniu
© UroConti 2007 - 2021