Ostatnie pożegnanie

2021-09-15

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Barbary Piskorskiej. Była nie tylko Członkiem, ale i założycielem Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti".

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, tj. 16 września 2021 r. o godz. 12.00 w Poznaniu na cmentarzu na Górczynie.

Basiu będzie nam Ciebie brakowało. Byłaś miłą i uczynną koleżanką. Zawsze dzieliłaś się z nami swoimi  troskami i radościami.  Dziękujemy!  Spoczywaj w pokoju.

W imieniu Zarządu i członków Oddziału Wielkopolskiego Rodzinie i Bliskim Barbary składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Poznaniu
© UroConti 2007 - 2021