Władze Oddziału

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego:
- p. Jolenta Szott - Prezes Zarządu Oddziału
- p. Wiesława Kalka
- Wiceprezes Zarządu Oddziału
- p. Aleksandra Ćwiertnia - Skarbnik
- p. Zofia
Rugała - Sekratarz
- p. Zofia Harajda - Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Wielkopolskiego:
- p. Małgorzata Kaczmarek - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. Krystyna Macińska - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. Krystyna Trojanowicz - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
ul. Kołłątaja 102, 61-421 Poznań

e-mail
:
poznan@uroconti.pl

KRS: 0000411401

NUMER KONTA BANKOWEGO:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
12 1750 0012 0000 0000 3294 1378

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Poznaniu
© UroConti 2007 - 2021